top of page

Hakkımızda

Gurbet Hikayeleri çalışmasıyla Türkiye’de yaşayan mülteci, göçmen ve yabancıların hikayelerini, Türkiye'deki gündelik yaşamlarını, kendilerine yabancı bir memlekette karşılaştıkları zorlukları, yabancı düşmanlığına dair tecrübelerini, dayanışma öykülerini Türkiye'deki yerli halkla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylesi bir buluşmanın her geçen gün artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede çok anlamlı bir toplumsal fayda üreteceğine inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de yaşayan göçmenlerin karşı karşıya oldukları yabancı düşmanlığıyla ilgili farkındalıklarını ve öz saygınlıklarını arttırmayı ve yerliler ile mülteci, göçmen ve yabancılar arasındaki empati ve diyalog kanallarının hayata geçirilmesini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu yolla Türkiye'deki toplumsal yaşama olumlu yönde katkı sunmayı istiyoruz.


Gurbet Hikayeleri daha önce pek çok farklı alanda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmüş bir grup insan tarafından oluşturulmuş bağımsız bir çalışmadır. Tamamen gönüllülerin kendi bütçe ve imkanlarıyla yürütülmektedir. Sizler de bu çalışmaya farklı yollarla katkıda bulunabilirsiniz.

bottom of page